top of page

Første spadetak er tatt!


Første del av Heggedalsutbyggingen, Hjørnetomten, er i gang!

Graving og sprengningsarbeidene til råbygget på underetasjen av Hjørnetomten er i full gang. Det er Strøm Gundersen som er ansvarlig entreprenør for første del av utbyggingen og arbeidet er antatt å vare i ca. 8 mnd., med antatt ferdigstillelse desember 2016. Videre utbygging vil knytte denne underetasjen til U1 på Sentrumstomten via en stor kjørekulvert under Trevaren. Det er planlagt næringslokaler på 1. plan og boliger på 2., 3. og 4. plan. Totalt blir det 17 leiligheter, disse legges ut for salg ved ferdigstillelse. Påtenkt oppstart for dette er januar 2017 med ferdigstillelse høsten 2017.

Første byggetrinn inneholder parkeringsplasser, boder, teknisk rom for nærings- og boligarealene som kommer i etasjene over.

For oppdatert informasjon om Hjørnetomten og andre prosjekter følg med under våre prosjekter

bottom of page