Første spadetak er tatt!


Første del av Heggedalsutbyggingen, Hjørnetomten, er i gang!

Graving og sprengningsarbeidene til råbygget på underetasjen av Hjørnetomten er i full gang. Det er Strøm Gundersen som er ansvarlig entreprenør for første del av utbyggingen og arbeidet er antatt å vare i ca. 8 mnd., med antatt ferdigstillelse desember 2016. Videre utbygging vil knytte denne underetasjen til U1 på Sentrumstomten via en stor kjørekulvert under Trevaren. Det er planlagt næringslokaler på 1. plan og boliger på 2., 3. og 4. plan. Totalt blir det 17 leiligheter, disse legges ut for salg ved ferdigstillelse. Påtenkt oppstart for dette er januar 2017 med ferdigstillelse høsten 2017.

Første byggetrinn inneholder parkeringsplasser, boder, teknisk rom for nærings- og boligarealene som kommer i etasjene over.

For oppdatert informasjon om Hjørnetomten og andre prosjekter følg med under våre prosjekter

#Heggedalutbyggingen #Hjørnetomta #RivingavKværna #TandbergEiendom #Næring #Bolig #Parkogtorgutbygging #Nyeboliger #Leiligheter

Kontakt

Tandberg Eiendom AS

- Asker

 
 
 

Smuget 1, 1383 Asker

Postboks 550, 1373 Asker

Tlf: 66 90 76 00

 

Mail: post@tandbergeiendom.no

 

 

 

Tandberg Eiendom AS

- Oslo

 
 
 

Skovveien 11, 0257 Oslo

Postboks 2685, Solli, 0203 Oslo

Tlf: 22 43 40 00

 

Mail: teas@tandbergeiendom.no

 

 

© Voice Reklamebyrå