top of page

Hjørnebygget

Oversiktsperspektiv 20170509 300DPI ny
Trevaren  2 - 12, 1389 Heggedal

Fakta om eiendommen

Type lokale: Næring/ Handel 1.etasje,  17 boliger fra 2. til 4. etasje, parkering i U1

Areal: Bta 4400kvm

Byggeår: 2016/17

 

 

Beskrivelse

Byggingen av Hjørnebygget er snart ferdigstilt.

Det er Strøm Gundersen AS som er ansvarlig entreprenør. Arkitektene JVA har tegnet og utformet bygget..

Bygget består av parkeringsplasser, boder og teknisk rom for nærings- og boligarealene i U1. Innkjøring til parkeringskjelleren i underetasjen (U1) vil skje via kjørekulvert under Trevaren fra p-anlegget i U1 på Sentrumstomten.

1. etasje er tiltenkt handel og næringsarealer. Det er boliger fra 2. til 4. etasje. Takterrasser på alle rekkehus.

16 leiligheter vil bli lagt ut for salg i forbindelse med ferdigstillelse. Alle leiligheter selges etter avhendingsloven (As is).

Priser blir fastsatt ifm. salgsstart.

Prospekt er under utarbeidelse og vil bli tilgjengelig i god tid før salgsstart.

Hold deg oppdatert på prosjektets egne hjemmesider www.hjornebygget.no eller meld din interesse her

Visnings -og salgsstart vil det komme nærmere informasjon om. Innflytting etter avtale med megler.

 

Salgsmegler er valgt til BN Bolig Nybygg,

Ved Anders Winther

Tlf: 97979696

Mail: aw@bnbolig.no

 

 

 

 

Tandberg Eiendom AS

 

Tlf: 66 90 76 00

E-post: post@tandbergeiendom.no

 

 

 
Send e-post
bottom of page