Byggestart for Sykepleierskolen


Vi går et spennende år i møte når vi 15.september 2016 setter i gang med ombyggingen av Sykepleierskolen på Dikemark. Prosjektet som skal transformere internatet og undervisningbygget til studioleiligheter og rekkehus skal stå ferdig høsten 2017.

Det er planlagt 43 enheter, bestående av leiligheter og rekkehus samt parkeringshus, totalt ca 5800 kvm. brutto areal. Alle boenheter skal i utgangspunktet selges, men det vurderes om noen seksjoner skal leies ut. Antallet utleieenheter tas det stilling til sommeren 2017, det vil ikke bli forhåndssalg.

JVA arkitekter står ansvarlige for utformingen av nye Sykepleierskolen og SV Betong har fått oppdraget med ombyggingen. Entreprisen er på ca 100 millioner.

Vi ser frem til samarbeidet og er stolte av å være med på en ny epoke i Dikemarks historie.

Hold deg oppdatert på prosjektet her

#Heggedalutbyggingen #Hjørnetomta #RivingavKværna #TandbergEiendom #Næring #Bolig #Parkogtorgutbygging #Nyeboliger #Leiligheter

Kontakt

Tandberg Eiendom AS

- Asker

 
 
 

Smuget 1, 1383 Asker

Postboks 550, 1373 Asker

Tlf: 66 90 76 00

 

Mail: post@tandbergeiendom.no

 

 

 

Tandberg Eiendom AS

- Oslo

 
 
 

Skovveien 11, 0257 Oslo

Postboks 2685, Solli, 0203 Oslo

Tlf: 22 43 40 00

 

Mail: teas@tandbergeiendom.no

 

 

© Voice Reklamebyrå