top of page

Ny eiendom i Tofte


Tandberg Eiendom i "Stor-Asker"

Når kommunesammenslåingen ble et faktum åpnet muligheten seg for Tandberg Eiendom og etablering i "Stor-Asker". Østnestangen, som nå er i vår eiendomsportefølje, ligger på den sørligste spissen av "Nye Asker". Tomten er i dag fungerende båthavn med 120 båtplasser og 200 vinteropplagsplasser på land. Eiendommen er ferdig regulert for utbygging av 60 rekkehus og leiligheter og det er potensial for ytterligere utbygging på området.

Havnen skal og fungere som ventehavn for polarskipet MAUD mens hun blir rehabilitert og venter på at sitt endelige hjem, MAUD-museet, skal bygges i Vollen. Båten er forventet hit i løpet av et par års tid, alt avhengig av isforholdene i Nordvestpassasjen og hvilken rute som velges for å frakte henne hjem.

bottom of page