top of page

Maud har satt kurs mot Vollen -men først via Grønland for overvintring


Maud slepes ut fra Cambridge Bay

Etter en sommer med iherdig jobbing er Maud nå på vei ut fra Cambridge Bay , langt Nord i Canada, etter 87 års hvile på havets bunn.

Prosjektleder Jan Wanggaard og teamet hans har lagt ut på den 3-4 ukers lange ferden igjennom Nordvestpassasjen til byen Aasiaat på Grønlands vestkyst. Isen i Nordvestpassasjen er en utfordring og det er normalt kun mulig å seile igjennom 2-3 uker i September.

Maud i nyhetene siste måned:

Maud Returns Home nettside:

bottom of page