top of page

Tandberg Eiendom, Asker kommune og MiA – Museene i Akershus etablerer arbeidsgruppe for Maud

Tandberg Eiendom, Asker kommune og MiA – Museene i Akershus etablerer arbeidsgruppe for Maud.

Tandberg Eiendom, Asker kommune og Vikens største kulturinstitusjon var i forrige uke samlet i Tofte for å diskutere mulig fremtid for kulturskatten Maud.

«Det er helt fantastisk at Tandberg Eiendom med Jan Wanggaards team har lykkes med å frakte Maud til Norge og Asker! Nå jobbes det med å konseptualisere formidlingen av både skipets historie, håndverket og ikke minst Maudekspedisjonens 7 år, som regnes som en av de viktigste polare forskningstokter gjennom alle tider!», uttrykker en fornøyd Lene Conradi, ordfører i Asker.

Selv om mange i Asker er opptatt av hvor Maud skal ligge i fremtiden, er Tandbergbrødrene og resten av arbeidsgruppen ikke primært opptatt av dette spørsmålet. «Det er ikke avgjørende for oss om Maud blir liggende i Tofte eller Vollen, men om hun får en fremtid vi føler oss sikre på er den beste vi kan gi henne», sier Gudbrand Tandberg. Sammen med sin bror Espen, møtte han fredag i forrige uke både politisk og administrativ ledelse i Asker kommune, samt ledelsen i MiA – Museene i Akershus. Hensikten med møtet var å starte dialogen om nettopp dette temaet.

Cecilie Øien, direktør for MiA, er fornøyd med den etablerte kontakten mellom de tre aktørene. MiA driver Oslofjordmuseet i Vollen, og der opplever de stadig at publikum lurer på hva som skjer med Maud. «MiAs oppgave er ikke primært å mene noe om beliggenhet, men å bidra med det vi kan til at Maud får en best mulig fremtid, og at historien blir tilgjengelig for flest mulig. Vi er glade for at både eier og kommunen tar oss med på diskusjonene, slik at museumsfaglig kompetanse kan spilles inn så tidlig som mulig i prosessen», sier hun. Både Tandberg Eiendom, kommunen og museet er dog opptatt av å ikke forsere diskusjonen om beliggenhet, på bekostning av viktigere beslutninger for Mauds fremtid, bl.a. knyttet til bevaring, dokumentasjon og formidling. Senere skal vi ta stilling til lokaliseringen, bl.a. Vollen, hvor Maud ble bygget og sjøsatt i 1917.

Inntil videre ligger Maud trygt i Tofte hvor arbeidet med å ta vare på Maud fortsetter. Til sommeren skal hun settes på land for overhaling av kjøl og skrog. «Mens arbeidsgruppen fortsetter sin dialog, jobber vi ufortrødent med å konservere Maud der hun ligger. Vi vil også fortsette å holde åpent for visning til sommeren, så alle interesserte kan få oppleve henne på nært hold», avslutter prosjektleder Jan Wanggaard


bottom of page